Polityka Jakości w EFFECT GLASS S.A. wynika z długofalowej strategii rozwoju firmy. Jej celem jest utrzymanie silnej i stabilnej pozycji na rynku wśród producentów szyb zespolonych i specjalnych oraz opinii na temat spółki, jako odpowiedzialnego i rzetelnego partnera w biznesie, który dążąc do osiągnięcia zysków, uwzględnia potrzeby swoich kontrahentów, pracowników i społeczeństwa.

Effect Glass, uznaje jakość za czynnik determinujący satysfakcję Klienta. W oparciu o obowiązującą misję i wizję spółki, realizuje politykę jakości. Poniżej zamieszczamy najważniejsze tezy tego dokumentu.

  • Celem Effect Glass jest zadowolenie klienta z usług i produktów świadczonych na jego rzecz przez spółkę.
  • Firma dąży do zwiększania zadowolenia Klientów poprzez systemowe podejście do jakości oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z Normą PN - EN ISO 9001:2009.
  • Jakość produktów Effect Glass wyznacza profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie pracowników firmy, sukcesywne doskonalenie obsługi Klienta, współpraca ze sprawdzonymi dostawcami i nowoczesność stosowanych technologii.
  • Monitorowanie i ciągłe doskonalenie procesów wytwórczych wyrobów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów, przy równoczesnym spełnieniu obowiązujących wymagań prawnych i innych, a przez to pogłębianie zaufania do marki Effector, którą firmujemy nasze wyroby.
  • Nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników Effect Glass, dzięki systematycznym szkoleniom, dla zapewnienia jakości wyrobów oraz zwiększania efektywności procesów produkcyjnych.
  • Czynne wdrożenie zasady, iż wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość, poczynając od Prezesa Firmy, a kończąc na wykonawcy najprostszej operacji oraz upowszechnienie przekonania, że odpowiedzialność za jakość jest równoznaczna z odpowiedzialnością za firmę.