Opublikowany: 20.03.2017

W dniach 16 i 17 lutego br. w Effect Glass przeprowadzony został audit nadzoru systemu zarządzania jakością. Miał on na celu przegląd certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009.

System działający w naszej firmie oceniała jednostka certyfikująca TÜV NORD  Polska Sp. z o.o.  Podczas dwóch dni auditor ocenił zgodność systemu zarządzania organizacji z kryteriami auditu, na które składają się normy odniesienia, wybrane procesy oraz dokumentację systemową. Auditowane obszary zostały uznane za zgodne i poprawnie działające. Nie dostrzeżono żadnych niezgodności. Przeprowadzający audit stwierdził, że System Zarządzania Jakością w firmie Effect Glass funkcjonuje skutecznie, jest systematycznie doskonalony i posiada cechy systemu dojrzałego, zdolnego do osiągania ustalanych celów jakościowych.

Nasza spółka posiada certyfikowany system zarządzania jakością od 27 marca 2007 roku, za kilka dni minie 10 lat od daty pierwszej certyfikacji.

tuv2017